INTEGRITETSPOLICY

 

Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in från dig som kund..

POLICYNS OMFATTNING

 

Denna sekretesspolicy avser vår behandling av personlig information som samlas in genom STYLEFINDR’s webbplats som ägs och drivs av oss. Denna sekretesspolicy gäller inte för andra företag som inte är i direkta samarbetspartners, eller av personer som inte är anställda av oss. Detta inkluderar eventuell tredje part samt andra webbplatser som vår hemsida länkar till.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 

Du kan besöka våra webbplats utan att lämna ut någon personlig information, men vi behöver viss personlig information om du vill använda dig av våra tjänster, registrera ett affiliate-konto, användarkonto eller få vårt nyhetsbrev. Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och / eller ditt företags kontaktuppgifter. Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster, för att ställa in ditt konto, och för att kontakta dig angående nya produkter och tjänster.

 

Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifter, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION

 

Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.

 

Vi kan använda denna information för att anpassa den reklam och det innehåll du ser och för att uppfylla din begäran avseende vissa produkter och tjänster, men vi kopplar inte dessa icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.

 

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE

 

Vi delar personlig information för dessa ändamål endast med tredje part vars sekretesspolicy är förenlig med vår eller som accepterar att följa vår policy gällande personlig information.

 

Din personliga information kommer aldrig att lämnas vidare till tredje part i annat fall än att:

 

  • Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål.

 

  • Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process.

 

  • Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss.

 

  • Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor dokument eller någon av våra riktlinjer för användning som gäller för motsvarande produkter eller tjänster.

SAMTYCKE

 

Om du inte samtycker till insamling eller användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy, ska du inte delge oss någon personlig information.

Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill att ditt medgivande ska upphöra vänligen meddela oss detta skriftligen.

 

SÄKERHET

 

Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker,

däremot tar vi till alla tillgängliga medel för att säkra din integritet.

Vi använder s.k. SSL- kryptering för att skydda överföring av data mellan våra servrar.

Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

 

Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter behov komma att ändra denna policy från en tid till en annan. Du uppmanas därför att läsa igenom denna policy regelbundet. Din fortsatta användning av våra webbplatser innebär att du accepterar och är införstådd med att sådana ändringar kan ske.