Vid bokning av en behandling eller tjänst ingår du avtal direkt med den som utför behandlingen. STYLEFINDR (Beauty Appeal Sweden AB) tar därför inget ansvar för uteblivna eller felaktiga behandlingar.

 

Vi behandlar dina uppgifter strikt konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftslagen. De kommer endast att användas för att möjliggöra en relation med din utövare av behandlingar på ett tillfredsställande sätt. Dina uppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Du har enligt lagen rätt att en gång per år på skriftlig begäran få en kopia på dessa uppgifter och vid behov begära rättelse av dessa. Användning av STYLEFINDR’s bokningstjänst innebär att du godkänner att dina personuppgifter används, godkänner du inte dessa villkor ombeds du att avstå från att använda tjänsten.